Projekt

Under de fyrtio år som vi har verkat i branschen har vi utfört allehanda olika projekt.

 • Dalhalla

  Bergförstärkning vid scenen i Dalhalla,

 • Värmdö

  Sveriges första väg med reversibla körfält (3-fälts väg).

 • Karlstad

  Mark och grundläggningsarbeten.

 • Ösmo och Segersäng

  Järnvägsspår och perrong i Ösmo och Segersäng åt Banverket

 • Huddinge

  Sprängnings- och krossningsarbeten.

 • Åmotsfors

  Broarbeten

 • Sörskog Bjursås

  Vägbyggnation till vindkraftverk.

 • Stockholm

  Medverkat vid byggnation av Sveriges första vindtunnel för Body Flight.