Scandinavian RoadConstruction

Vägen till en bättre värld.

Din helhetsleverantör inom väg och markanläggning, med stor branschvana och gedigen yrkeskompetens.

*Ett dotterbolag inom INFREA koncernen*

Pågående projekt

Gnesta väg 57
Om- och nybyggnation av väg 57 mellan Gnesta och Järna i Södertälje kommun, samt byggnation av cirkulationsplats och anläggande av GC-väg.
Kontraktssumma 187 milj.

Sundsvall -  Alliero
Byggnation av nya gator, trottoarer, gång- och cykelbanor. Dessutom markarbeten med vegetationsytor och plantering.

Stockholm - Ropsten
Tunneldrivning vid Ropsten i Norra Djurgårdsstaden, ett av Sveriges största stadsbyggnadsprojekt som sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder.

Lediga tjänster

För närvarande söker vi följande roller