Scandinavian RoadConstruction

Vägen till en bättre värld.

Din helhetsleverantör inom väg och anläggning, med stor branschvana och gedigen yrkeskompetens.

Pågående projekt

Borlänge -  Hagavägen
Nu kör vi etapp 3 av ombyggnad av Hagavägen på sträckan Masergatan  - Röda vägen. I samband med upprustningen ska ledningar förnyas, VA-ledningar och fjärrvärme.
Kontraktssumma: 32 milj

Stockholm -  Gasverksvägen
Byggnation av gata med stödmurar samt ledningsarbeten såsom VA-ledningar och kylledningar. Dessutom byggnation av bro och tunnelpåslag samt bergschakter. Arbetet sker i Norra Djurgårdsstaden.
Kontraktssumma: 50 milj

Lediga tjänster

För närvarande söker vi följande roller