Scandinavian RoadConstruction

Vägen till en bättre värld.

Din helhetsleverantör inom väg och markanläggning, med stor branschvana och gedigen yrkeskompetens.

*Ett dotterbolag inom INFREA koncernen*

Pågående projekt

Sundsvall -  Alliero
Byggnation av nya gator, trottoarer, gång- och cykelbanor. Dessutom markarbeten med vegetationsytor och plantering.
Kontraktssumma: 43 milj.

Stockholm - Ropsten
Tunneldrivning vid Ropsten i Norra Djurgårdsstaden, ett av Sveriges största stadsbyggnadsprojekt som sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder.
Kontraktssumma: 49 milj.

Lediga tjänster

För närvarande söker vi följande roller