Elite Hotel Academia, Uppsala.
Nytt platsgjutet innergårdsbjälklag för bilparkering (450 kvm) samt finplaneringsarbeten och förstärkning av gata och VA.
Kontraktssumma: 5,2 miljoner.