Gatu- och ledningsarbeten vid byggnation av nytt bostadsområde Surbrunnshagen i Falun.