Betong, asfalt och markarbeten vid byggnation av Ericsons datahall i Rosersberg