Det här är vi

Det är vi som startade bolaget. Vi har också utökat med fler kompetenta medarbetare både på tjänstemannasidan och yrkesarbetare. Förnärvarande är vi ca 25 medarbetare.               Sedan maj 2023 är vårt bolag en dotter i INFREA-koncernen.

Vi på Scandinavian RoadConstruction är stolta över att vara en smidig och erfaren helhetsleverantör av väg- och anläggningsprojekt över hela Mellansverige. Vi har gedigen yrkeskompetens och fyrtio års branschvana.
Vår bas finns i Bjursås - Dalarnas Schweiz.

AAA - UC Guld

Våra tjänster

Vi deltar i såväl stora som små projekt. Vi utför general- och totalentreprenader.
Vår huvudsakliga inriktning är att vara huvudentreprenör på medelstora projekt i Mellansverige.
Våra typiska kunder är Staliga verk och kommuner.


  • Markarbeten

  • Sten- och plattläggning

  • VA-anläggningar

  • Spontningsarbeten

  • Vägbyggnation

  • Asfaltarbeten

  • Brobyggnation

  • Bergarbeten

Hållbarhet

1 Vi utför alltid våra projekt på ett så ansvarsfullt och långsiktigt sätt som möjligt. Allt för att minimera negativ miljöpåverkan.


2 Vi har som övergripande målsättning att till våra kunder överlämna en kvalitetsmässig, komplett och felfri anläggning i rätt tid.


3 Vi arbetar för att ha frisk personal och bedriver ett målinriktat arbete för att främja rättigheter och möjligheter i arbetet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan livsåskådning.