Det här är vi


Det är vi som är grundstommen i bolaget som inom kort kommer att utökas med fler nyckelpersoner. Dessutom många projektanställda.

Vi på Scandinavian RoadConstruction är stolta över att vara en smidig och erfaren helhetsleverantör av väg- och anläggningsprojekt över hela Mellansverige. Vi har gedigen yrkeskompetens och fyrtio års branschvana.
Vår bas finns i Bjursås – Dalarnas Schweiz.

AAA – UC Guld

Våra tjänster

Vi deltar i såväl stora som små projekt. Vi utför general- och totalentreprenader.
Vår huvudsakliga inriktning är att vara huvudentreprenör på medelstora projekt i Mellansverige.
Våra typiska kunder är Staliga verk och kommuner.


  • Markarbeten

  • Sten- och plattläggning

  • VA-anläggningar

  • Spontningsarbeten

  • Vägbyggnation

  • Asfaltarbeten

  • Brobyggnation

  • Bergarbeten

Hållbarhet

1 Vi utför alltid våra projekt på ett så ansvarsfullt och långsiktigt sätt som möjligt. Allt för att minimera negativ miljöpåverkan.


2 Vi har som övergripande målsättning att till våra kunder överlämna en kvalitetsmässig, komplett och felfri anläggning i rätt tid.


3 Vi arbetar för att ha frisk personal och bedriver ett målinriktat arbete för att främja rättigheter och möjligheter i arbetet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan livsåskådning.