Det här är vi


Det är vi som är grundstommen i bolaget som inom kort kommer att utökas med fler nyckelpersoner. Dessutom många projektanställda.

Vi på Scandinavian RoadConstruction är stolta över att vara en smidig och erfaren helhetsleverantör av väg- och anläggningsprojekt över hela Mellansverige. Vi har gedigen yrkeskompetens och fyrtio års branschvana.
Vår bas finns i Bjursås – Dalarnas Schweiz.

Våra tjänster

Vi deltar i såväl stora som små projekt. Vi utför totalentreprenader,


 • Markarbeten

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Sten och plattläggning

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Trädgårdsanläggning

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Spontningsarbeten

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Vägbyggnation

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Asfaltarbeten

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Brobyggnation

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Bergarbeten

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

Hållbarhet

1 Vi utför alltid våra projekt på ett så ansvarsfullt och långsiktigt sätt som möjligt. Allt för att minimera negativ miljöpåverkan.


2 Vi har som övergripande målsättning att till våra kunder överlämna en kvalitetsmässig, komplett och felfri anläggning i rätt tid.


3 Vi arbetar för att ha frisk personal och bedriver ett målinriktat arbete för att främja rättigheter och möjligheter i arbetet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan livsåskådning.