Vägförstärkning och GC-väg längs väg 50 och 637 genom Söderala.
Förstärkning av vägren på 2 km sträcka av väg 50. Ny GC-bana längs väg 637.
Kontraktssumma: 24 miljoner.
Beställare: Trafikverket Gävle