Projekt

Under de fyrtio år som vi har verkat i branschen har vi utfört allehanda olika projekt.

 • Borlänge

  Ombyggnad av Hagavägen.
  Förnyande av ledningar och ombyggnad av Hagarondellen.
  Etapp 2 och 3

 • Dalhalla

  Bergförstärkning vid scenen i Dalhalla.
  Byggnation av ny bro över Draggån.

 • Ekerö

  Utbyggnad och upprustning av färjeläge för Slagstafärjan

 • Falun

  Gatu- och ledningsarbeten vid nybyggnad av ett nytt bostadsområde, Surbrunnshagen
  GC-väg vid Tunavägen

 • Rättvik

  Markarbeten inkl plantering av växter och asfaltläggning vid ny förskola i Söderås

 • Stockholm

  Medverkat vid byggnation av Sveriges första vindtunnel för Body Flight
  Betong,- asfalts- och markarbeten vid byggnation av Ericsons datahall i Rosersberg
  Gång- och cykelpassage samt byggnations av VA-ledningar och rivning av gångtunnel vid Brandbergens centrum
  Byggnation av gata med stödmurar samt ledningsarbeten såsom VA- och kylledningar, samt byggnation av bro och tunnelpåslag samt bergschakter i Norra Djurgårdsstaden

 • Söderhamn

  Byggnation av GC-väg i Söderala samt cykelstråk efter väg 50 mellan Söderhamn och Florhed

 • Uppsala

  Ombyggnad av gata och byggnation av betongvalv på innergård samt utvändiga mark- och gatuarbeten vid Suttungs gränd, Elite Hotel